Pedestrian Dead Reckoning-Assisted Visual Inertial Odometry Integrity Monitoring

Yuqin Wang, Ao Peng, Zhichao Lin, Lingxiang Zheng, Huiru Zheng

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Profiles

Huiru (Jane) Zheng

Person: Academic