Comharthaí sóirt na teanga scríofa faoi dheireadh Eochairchéim 2: I dtreo contanam forbartha teanga agus litearthachta sna scoileanna tumoideachais

Translated title of the contribution: Traits of Written Language at the end of Keystage 2: Towards a Development Continuum for Literacy in Irish Medium Schools

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Tá curtha in iúl ag páirtithe leasmhara, go háirithe ag múinteoirí, in earnáil an
tumoideachais Gaeilge, go bhfuil géarghá le creat teanga/contanam teanga ar son fhorbairt na teanga agus na litearthachta sna scoileanna saorseasaimh agus sna haonaid tumoideachais. Is iomaí dúshlán atá le sárú ag an earnáil ach in éagmais creat teanga, bíonn múinteoirí éiginnte maidir leis an chaighdeán teanga ba chóir bheith ag daltaí ag céimeanna áirithe sa turas foghlama. Nuair nach ann do chaighdeáin chomhaontaithe ghnóthachtála ná do thairseacha teanga, is dúshlán a bhíonn ann cuspóirí réadúla teanga agus foghlama a leagan síos agus idirghabháil thráthúil a dhéanamh i gcás na ndaltaí sin nach bhfuil ag éirí leo an teanga athabhairt leo go cruinn. Is é a bheadh sa chreat teanga tacar comhaontaithe inniúlachtaí i bhforbairt theangeolaíoch an dalta.
Translated title of the contributionTraits of Written Language at the end of Keystage 2: Towards a Development Continuum for Literacy in Irish Medium Schools
Original languageIrish
Number of pages60
Publication statusPublished (in print/issue) - 2019

Keywords

  • Irish Medium Education
  • Immersion Education
  • Irish Language
  • Linguistics
  • Key Stage 2
  • Language Development

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Traits of Written Language at the end of Keystage 2: Towards a Development Continuum for Literacy in Irish Medium Schools'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this