CIVIL ENGINEERING AND THE INTEROPERABILITY BETWEEN BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) AND E-PROCUREMENTСТРОИТЕЛСТВО И ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА СГРАДИ И Е-ПОРЪЧКИ

Robert Eadie, Alistair Heanan, Jonathan Hall

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

61 Downloads (Pure)

Abstract

The United Kingdom Government has set targets for the implementation of both Building Information Modelling (BIM) and E-Procurement in government projects. The targets set do not take into account the types of work involved. BIM was developed mainly for building construction rather than Civil Engineering Projects. Civil Engineering is therefore trailing mainline construction in its implementation. This paper provides a practical example from industry of BIM use in Civil Engineering, details wider research into BIM and e-procurement implementation and looks at interoperability between the two. It indicates that the deadline for e-procurement has not been met and that the deadline for BIM implementation, 2016, will be difficult to achieve. The interoperability between the 3D BIM models and procurement has not been developed to any significant degree. This indicates that significant benefits could yet be accrued by organisations adopting nD modelling.Една от основните цели в правителствените проекти на Обединеното кралство е съвместното прилагане на Информационно Моделиране на сгради (BIM) и E-поръчки. Притози начин на действие, вида на извършваната работа.не е от значение. BIM е разработенпредимно за да може по-бързо да се достигне до реалното изпълнение на обекта в равнение с това чрез използване само на традиционните строителни проекти. Настоящата работа предоставя практически пример от използването на BIM и Е- поръчки в строителнатапрактика.Този пример показва, че когато крайният срок за Е-поръчки не е спазен, се затруднява BIM изпълнението - оперативната съвместимост между 3D BIM модели и Е-поръчката е нарушена. Това показва, че значителни ползи могат да бъдат придобити оторганизациите приемащи nD моделиране.
Original languageEnglish
Title of host publicationUnknown Host Publication
PublisherНаучно-технически съюз по строителство в България
Pages59-65
Number of pages890
ISBN (Print)978-954-322-310-7
Publication statusPublished (in print/issue) - 11 Sept 2014
EventInternational Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice) - Varna, Bulgaria
Duration: 11 Sept 2014 → …

Conference

ConferenceInternational Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice)
Period11/09/14 → …

Keywords

  • Building Information Modelling
  • BIM
  • BIM Disadvantages
  • BIM Implementation
  • BIM interoperability

Fingerprint

Dive into the research topics of 'CIVIL ENGINEERING AND THE INTEROPERABILITY BETWEEN BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) AND E-PROCUREMENTСТРОИТЕЛСТВО И ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА СГРАДИ И Е-ПОРЪЧКИ'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this