Cineál agus Feidhm an Chódaistrithe i nGaeilge Chomhaimseartha na Gaeltachta: Cás-Stáidéar ar Cheantar Ghort an Choirce

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Déantar, sa pháipéar seo, cur síos ar chineál agus ar chúiseanna sochtheangeolaíochta an chódaistrithe sa Ghaeilge. Déantar an códaistriú agus a chomharthaí sóirt a shainléiriú agus déantar plé ar fhréamhacha anchódaistrithe sa Ghaeilge i bhfianaise na teagmhála teanga mar a bhí ann idir an Béarla agus an Ghaeilge le fada.Déantar, ansin, anailís ar shamplaí den chódaistriú mar a fuarthas sa ghort iad. Is ar chorpas den chaint bheo ócheantar Ghort an Choirce i dTír Chonaill1 atá an anailís seo bunaithe ach tugtar isteach samplaí ó cheantair eile,mar atá Gaoth Dobhair agus Iorras Aithneach leis an téis a thástáil. Tugtar eolas ar athróg shochtheangeolaíochtana haoise a théann i bhfeidhm ar mhinicíocht agus ar shubstaint an chódaistrithe agus déantar tagairt dá bhfuilfaighte amach faoi theangacha eile. Déantar luacháil, ar deireadh, ar a thábhachtaí atá méadú ar mhinicíocht anchódaistrithe i suíomh mionteanga a bhfuil cailliúint bunréimeanna cainte curtha i leith a cuid cainteoirí cheana féin.
Original languageEnglish
Pages (from-to)199-245
JournalÉigse: A Journal of Irish Studies
VolumeXXXVII
Publication statusPublished (in print/issue) - 30 Oct 2013

Cite this