An den Grenzen der Sprachwelten: An Duanaire VERSschmuggel VÉARSaistear (2006), Paraitéacsanna, agus Eiseamláir don Fhoilsitheoireacht Dhátheangach?

Translated title of the contribution: An den Grenzen der Sprachwelten: VERSschmuggel VÉARSaistear (2006), Paratexts, and an Exemplar for Bilingual Publishing?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

‘Cé is fearr a d’fhéadfadh cabhair a thabhairt chun castachtaí an dáin a aistriú go teanga eile ná an file féin?’ (Maurin & Wohlfahrt, 2006: 7). Seo an smaoineamh a thionscain ‘an mórthurgnamh aistriúcháin’ (Maurin & Wohlfahrt, 2006: blurba), a tharraing seisear filí Gaeilge agus seisear filí ó chríocha na Gearmáinise le chéile chun a gcuid saothar a aistriú ó Ghaeilge go Gearmáinis agus ó Ghearmáinis go Gaeilge san am céanna, agus an obair sin a chur i láthair ag ceolchoirm le linn Fhéile Filíochta Bheirlín in 2004. Is é VERSschmuggel VÉARSaistear: Irische und deutschsprachige Gedichte / Dánta Gaeilge agus Gearmáinise (2006) – cnuasach ina bhfuil leabhair agus dlúthdhioscaí istigh ann – toradh na hoibre seo.

Duanaire speisialta uathúil is é VERSschmuggel VÉARSaistear (V.V.). Ní hamháin go gcuireann V.V. mórfhilí na Gaeilge i láthair do lucht léitheoireachta idirnáisiúnta (b’fhéidir den chéad uair), ach go dtugann sé léargas cuimsitheach ar phróiseas an aistriúcháin agus go gcuireann sé an t-údar, an t-aistritheoir, na teangairí, agus na teangeolaithe uilig a bhí ríthábhachtach san fhiontar i gcroílár na hoibre agus ar comhchéim lena chéile. Is mar gheall ar na paraitéacsanna dátheangacha atá mar chuid den chnuasach gur féidir linn an méid sin eolais faoi phróiseas an aistriúcháin a bhaint amach, nós nach bhfuil neamhchoitianta fós i saol liteartha na Gaeilge nó san fhoilsitheoireacht dhátheangach ar an oileán.

Cé gur cuireadh síos ar an leabhar mar chnuasach ‘suntasach go hidirnáisiúnta’ [1] (An Chomhairle Ealaíon, 2006: 29) san am ar foilsíodh é, ní dhearnadh tuilleadh tagartha don fhiontar ó shin i leith, agus níor aithníodh é mar shaothar fadbhreathnaitheach mar ba cheart. I ndiaidh beagnach fiche bliain ón uair a foilsíodh é, pléifear sa pháipéar seo an cnuasach filíochta VERSschmuggel VÉARSaistear agus na paraitéacsanna a théann leis mar fhoinse agus mar acmhainn luachmhar agus tábhachtach do léann an aistriúcháin anseo in Éirinn agus don chómhalartú idir an Ghaeilge agus teangacha eile na hEorpa. Chomh maith leis sin, áiteofar gur chóir go mbeadh VERSschmuggel VÉARSaistear ina eiseamláir den dóigh is fearr eolas paraitéacsúil a scríobh, ar an dóigh is fearr saothair dhátheangacha a chur le chéile agus a fhoilsiú, agus ar an dóigh is fearr rannpháirtithe i bpróiseas an aistriúcháin a chur i láthair agus a chur chun tosaigh.
Translated title of the contributionAn den Grenzen der Sprachwelten: VERSschmuggel VÉARSaistear (2006), Paratexts, and an Exemplar for Bilingual Publishing?
Original languageIrish
JournalLéann Teanga: An Reiviú
Issue number11
Early online date4 May 2023
DOIs
Publication statusPublished (in print/issue) - 4 May 2023

Keywords

  • Irish
  • Irish Language
  • German
  • Translation
  • Aistriúchán
  • bilingualism

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An den Grenzen der Sprachwelten: VERSschmuggel VÉARSaistear (2006), Paratexts, and an Exemplar for Bilingual Publishing?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this