Advances in alternating electromagnetic field data processing for earthquake monitoring in China

Guoze Zhao, Yaxin Bi, Lifeng Wang, Bin Han, Xiao Wang, QiBin Xiao, JunTao Cai, Yan Zhan, XiaoBin Chen, Ji Tang, JiJun Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Advances in alternating electromagnetic field data processing for earthquake monitoring in China'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences