Forbairt Feirste: Bronnadh do sheirbhísí Art Hughes do chur chun cinn an GHaeloideachais i mBéal Feirste

Prize

Description

Award to Art Hughes for services to Irish-medium education in Belfast.
Degree of recognitionNational

    Fingerprint