No photo of Shiqi Cui

Shiqi Cui, (PhD Researcher)