Daniel Corkery: The Hidden Ireland - 100 Years On

  • Pearson, V. (Participant)
  • Dr Tomás L. Ó Murchú (Participant)
  • Dr. Katie Ní Liongsigh (Participant)

Activity: Participating in or organising an eventOrganising a conference, workshop, ...

Description

Daniel Corkery: The Hidden Ireland – A Hundred Years On
First published in 1924, The Hidden Ireland defined a generation of historians and Irish-language scholars. In the decisive and formative period surrounding the emergence of the state, Corkery’s observations on the history of the Irish people, divided between the ‘Big House’ and the ‘Bothán’, provoked a debate on the nature of the Irish soul that still rages today. Now, in 2024, it is time, not to pause and reflect, but to rejuvenate the discussion on national identity, the place of the Irish language and the future of the past.

This conference, organised by University College Cork and Ulster University, is a shared island, generational, response to the context and continued impact of The Hidden Ireland. This event seeks to encourage original and innovative scholarship on Corkery, his legacy and the place of his polemic thesis in a changing Ireland; inclusive of diverse cultural heritages and distinct identities. It hopes to inspire a new audience, who, despite contemporary challenges, will come with fresh perspectives, to consider this important, transformative argument and its enduring influence on the evolution of memory and tradition.

Domhnall Ó Corcora: The Hidden Ireland – Céad Bliain ina dhiaidh
D’fhág The Hidden Ireland, a foilsíodh don chéad uair i 1924, a rian ar ghlúin staraithe agus scoláirí Gaeilge araon. I dtréimhse chinniúnach mhúnlaitheach ach a raibh an Stát ag teacht chun cinn, mhúscail tuairimí Dhomhnaill Uí Chorcora i leith stair mhuintir na hÉireann, agus an deighilt idir an ‘Tigh Mór’ agus an ‘Bothán’, díospóireacht ar cad is dual i ndáiríribh don traidisiún Gaelach – díospóireacht go bhfuil spré dhearg inti inniu fós. Anois, sa bhliain 2024, ní ham dúinn scíth a ghlacadh agus athmhachnamh a dhéanamh. Tá sé in am an dioscúrsa ar ár bhféiniúlacht náisiúnta a mhúscailt in athuair; seasamh na Gaeilge sa lá ata inniu ann a scrúdú; agus an plé ar a bhfuil romhainn agus ar a bhfuil fágtha ár ndiaidh againn a scaoileadh sa tsiúl arís.

Freagra oileáin comhroinnte, óna glúinte atá suas anois, ar chomhthéacs agus ar thionchar leanúnach The Hidden Ireland is ea an chomhdháil seo atá eagraithe ag Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus Scoil na nEalaíon agus na nDaonnachtaí, Ollscoil Uladh. Is mian leis an ócáid seo scoláireacht thionscantach agus nuálach a spreagadh mar gheall ar Ó Corcora, ar a oidhreacht, agus ar áitreabh a thráchtais poileimice inniu in Éirinn atá ag síorathrú agus a chuimsíonn oidhreachtaí ilchultúrtha agus féiniúlachtaí éagsúla. Táthar ag súil go spreagfaidh an ócáid peirspictíochtaí úra i ndaoine chun machnamh a dhéanamh ar an téis thábhachtach chlaochlaitheach seo agus ar an tionchar marthanach atá aici ar éabhlóid na gcuimhní agus an traidisiúin.
Period20 Apr 2024
Event typeConference
LocationCork , IrelandShow on map
Degree of RecognitionNational